0
0

Jeszcze nie czas Andrzej Koczewski

C F7+ C F7+ C F7+ C F7+ C F7+ C F7+ C F7+ C F7+

WiCeczór w granatF7+owym swym płCaszczuF7+   
GwCiazdy jF7+uż pozapCalał C7+   
Z kaątów wyłażą zrudziFałe smutki
A d7my gramy nFa swych gitCarGach

I cCiche F7+nutki zbierCamy   F7+   
By grCały nam rF7+azem do tCaktu  C7+   
Niebiaeskie myśli Fodganiamy
Bo przd7ecież jFeszcze nie czCaaGas  C  F7+     C 

JF7+eszcze nie czFas swe marzGenia
DCo wC7+alizek kłaaść a7  
Jeszcze nie czFas by piosGenki
Nasze śpiCewał tylko wiC7atr
Jeszcze nie czFas by gitGary
SpałCy C7+ na dnie szaaf a7  
Póki tFyle jest muzGyki jeszcze w nFas C  F7+     C  F7+     C  F7+     C  F7+   

A kiCedy zabrF7+aknie przyjCaciół,F7+   
By wiCeczór przegF7+adać do rCana,C7+   
To przaecież masz jeszcze swFoją gitarę,
Strun kd7ilka, mFelodii pCarGę.

Gdy piCasek nF7+ie chce się wsCypać  F7+   
Pod Coczy i F7+do snu zaprCosić  C7+   
To trzaeba gdzieś odejść by dłFużej nie płakać
I smd7utku w swym sFercu nie nCosGić  C  F7+     C 

JF7+eszcze nie czFas swe marzGenia
DCo wC7+alizek kłaaść a7  
Jeszcze nie czFas by piosGenki
Nasze śpiCewał tylko wC7iatr
Jeszcze nie czFas by gitGary
SpałCy C7+ na dnie szaaf a7  
Póki tFyle jest muzGyki jeszcze w nFas C  F7+     C  F7+   

Gdy włCożą cię w dF7+ębową skrzCynkę F7+   
Niech włCożą F7+razem z gitCarą  C7+   
Niech w niaebie ci grają strFuny srebrzyste
Meld7odię twFą ukochCanGą   C  F7+     C 

JF7+eszcze nie czFas swe marzGenia
DCo wC7+alizek kłaaść a7  
Jeszcze nie czFas by piosGenki
Nasze śpiCewał tylko wC7iatr
Jeszcze nie czFas by gitGary
SpałCy C7+ na dnie szaaf a7  
Póki tFyle jest muzGyki jeszcze w nFas C  F7+     C  F7+    C  F7+     C 
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 3 głosy
anonim