0
0

Wieje wiosna od wschodu Andrzej Rosiewicz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja D
    6 ulubionych
DWieje wiosna ze Awschodu
AWieje wiosna na Ddobre
gKocham wiosnę moją siostrę
EI twe oczy Amodre
DMoże wiosna też Au nas
AJuż na dobre zaDgości
gMoże wreszcie zrejterują
EStróże kłamstwa i cieAmności

dMichaił MicAhaił eta dpiesnia dlia gtiebia
CSztoby nowyje Frjeformy Etak dawiołA ty da kańdca
dMichaił MicAhaił ty dpastroisz nowyj gmir
Nie Canglijskij nie franFcuskij Eno ty rAuskij bohdatyr
COj oj Fmama Ckrużytsja Fziemlia
gMatuszka dRassija Arodina dmaja
COj oj Fmama Ckrużytsja ziemliFa
gMatuszka dRassija Arodina dmaja                 C 

FIzza ostrowa Cnastrieżej
CNa prastor riecznoj Fwałny
BWypływajut raFspiesnyje
CAstragrudyje Fczełny
FNa periednim ScjeńkaC Riazin
CAbniawszys sidit Fs kniażnoj
BSwadbu nowuju Fsprawliajet
CSam wjesiołyj i Fchmielnoj

DSą już tego poAwody
AŻeby stwierdzić nieDzbicie
gWieje wiosna wieje ze wschodu
ENowy sposób na Ażycie
DWieje wiosna a Awiosną
AWiosną żyje się Dzdrowiej
gMoże skończą się pozory
EI haseł pustosAłowie

dMichaił MicAhaił nasdtajaszczyj ty ggieroj
KCagda ta w krasnoFj rubaszoEnoszkie
AHaroszyj dkoj takoj
dI żena i żeAna toże djest krasagwica
CPriekrasnaja FRaisa tak wE tiebjeA i wldjubliena
COj oj Fmama Ckrużytsja Fziemlia
gMatuszka dRassija Arodina dmaja
COj oj Fmama Cchwatit chwatit Fsił
gW nowaj drjewalucji Apawjediet dMichaił

FSłyszu pieni Cżawaronka
CSłyszu trieli Fsaławja
BEta czudnaja Fstaronka
CEta rodina Fmaja
FWiżu gory i Cdaliny
CWiżu stiepy i Fpalia
BEta czudnyje Fkartiny
FEta rodina Cmaja

DPowracają do Adomu
ACi co tam ich Dnie było
gWieje wiosna wieje ze wschodu
EWieje że aż Amiło
DTrzeba okna oAtworzyć
AŻeby klimat był Dzdrowy
gTrzeba chyba wreszcie przewietrzyć
EGabinet figur Awoskowych

dMichaił MichaAił eta dpiesnia dlia gtiebia
CSztoby nowyje Frjeformy tak Edawioł Aty da dkańca
dMichaił MichaAił ty dpastroisz nowyj gmir
CNie anglijskij nie Ffrancuskij no ty Eruskij Abohatdyr
COj oj Fmama Ckrużytsja Fziemlia
gMatuszka dRassija Arodina dmaja
COj oj Fmama Cchwatit chwatit Fsił
gW nowaj rdiewalucji Apawiediet dMichaił

FWołga Wołga mać Cradanaja
CWołga matuszka Frieka
BNie widała ty Fpadarka
FOt danskowa CKazaka

DWieje wiosna a Awiosną
ANowe budzi się Dżycie
gSypie ziarno w ziemię czarną
EMichaił oAdnowiciel
DPrawda bardziej Aprawdziwa
AJęzyk też jakby Dnowy
gŻebyśmy kiedyś towarzysze
EDobrnęli do końca Aodnowy

dMichaił MichAaił eta dpiesnia dlia gtiebia
SCztoby nowyje Frjeformy tak Edawioł Aty da dkańca
dMichaił MichAaił ty dpastroisz nowyj gmir
NiCe anglijskij nie Ffrancuskij no ty Eruskij Abohatdyr
COj oj Fmama Ckrużytsja Fziemlia
gMatuszka dRassija Arodina dmaja
COj oj Fmama Cchwatit chwatit Fsił
gW nowaj driewalucji Apawiediet dMichaił

I proszę państwa wiadomość z ostatniej chwili
dMichaił MichAaił tak kak dty mienia gsprasił
CUjechał ja w FPoronin
EI o tiebja ja Agawarił
dNu Wałodja Aznakomyj dniczewa mnie nie gskazał
CTolka zrazu on Fwzdachnoł „oj"
EI tolka Asljogka dułybałsja
COj oj Fmama Ckrużytsja Fziemlia
gMatuszka dRassija Arodina dmaja
COj oj Fmama Cchwatit chwatit Fsił
gW nowaj driewalucji Apawiedietd Michaił
dEj guchndiem dej guchndiem
FJeszczio Brazik Fjeszczio gda raz
dOo goj dda doo goj dda
FJeszczio Brazik Fjeszczio gda raz
dMichaił MichaAił eta dpiesnia dlia gtiebja
SCztoby nowyje Frieformy MichEaił
ATari daj da dti taj
ADari dari dari ddaj
ADari dari dari dari dari dari dari ddaj
COj oj Fmama Ckrużytsja Fziemlia
gMatuszka dRassija Arodina dmaja
COj oj Fmama Cchwatit chwatit Fsił
gW nowaj driewalucji Apawiediet dMichaił

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Michalowsky
Michalowsky
anonim