0
0

Odpowiedź jest w wietrze (Blowin' in the Wind (The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963 Columbia)) Bob Dylan

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Winnetou
    7 ulubionych
PrzeGz ile drógC musi[/b] przejść D/akażdy z nas      G 
by móGgł człowiekCiem się[/b] stać?  G 
PrzeGz ile mórCz leci[/b]eć ma biD/aały ptak,      G 
Nim w koGńcu opadCnie  na [/b]piach. D/a     (D/Fis)       
Z Gilu  wystrzelCić dzi[/b]ał trD/azeba jeszcze    G 
Nim teGgo zabroniC się w[/b]reszcieG.

OdpoCwie  [/b]ci wiatrD/a wiejący przeGz świat.      C 
OdpoCwie  [/b]ci, bracieD/a, tylko wiatr.   G   [(]  C  [/b]   D/a    G  C  C  [/b]   D/a    G  [)] 

PrzeGz ile latC musi[/b] góra taD/a stać      G 
Nim szczyGt jej na morsCkim zniknie[/b] dnie   G 
JaGk wiele latC  prz[/b]yjdzie nam jesD/azcze trwać      G 
Aż woGlni staniemCy  si[/b]ę   D/a    [(]  D/Fis      [)] 
JaGk długo takC  będ[/b]ą głowy swD/ae kryć      G 
UdaGjąc, że nie widzCą  n[/b]ic.   G 

JaGk wiele razCy  c[/b]złowiek wznieść mD/ausi wzrok      G 
By nGieba dojCrzeć  ch[/b]oć strzęp   G 
JaGk wiele uszCu  mu[/b]si mieć byD/a usłyszeć    G 
CzłowiGeczy płacCz  i [/b]jęk    D/a    (D/Fis)       
JaGk wielkie żniwoC  je[/b]szcze zebraćD/a ma śmierć     G 
GNim każdy z nas C zbu[/b]dzi  się.   G 
(w tonacji C-dur):

PrzeCz ile drógF musi przejśćC każdy z nas  a 
Cby mógł człowiekFiem się stać? G7  
PrzeCz ile mórFz lecieć ma bCiały ptak,  a 
Nim w koCńcu opadnFie na piachG7
Z ilCu  wystrzeliFć dział Ctrzeba jeszczea 
Nim teCgo zabroniF sie wreszcG7ie.

OdpoFwie ci wiatG7r wiejący pCrzez świat.   F 
OdpoFwie ci, bracG7ie, tylko wiatr. C   [(]  F  G7   C  F  [/]  F  G7   C  [)] 

PrzCez ile latF musi góraC ta stać  a 
Nim szczCyt jej na morsFkim zniknie dnie G7  
JaCk wiele lat Fprzyjdzie nam jCeszcze trwać  a 
Aż woClni staniemFy się G7  
JaCk długo takF będą głowy Cswe kryć  a 
UdaCjąc, że nie widzFą nic. G7  

JaCk wiele razyF człowiek wznieść Cmusi wzrok  a 
By nieCba dojFrzeć choć strzęp G7  
JaCk wiele usFzu musi mieć Cby usłyszeća 
CCzłowieczy płacFz i jęk G7  
JaCk wielkie żniwoF jeszcze zebrCać ma śmierć  a 
CNim z każdy z nas F zbudzi się. G7  
( w tonacji E-dur):


PrzeEz ile drógA musi przejśćE każdy z nas  cis   
Eby mógł człowiekAiem się stać? H7  
PrzeEz ile mórAz lecieć ma bEiały ptak,  cis   
Nim w koEńcu opadAnie na piachH7
Z ilEu  wystrzeliAć dział Etrzeba jeszczecis   
Nim teEgo zabroniA sie wreszcH7ie.

OdpoAwie ci wiatH7r wiejący pErzez świat.   A 
OdpoAwie ci, bracH7ie, tylko wiatr. E  [(]  E  H7   E  A  [/]  A  H7   E  [)] 

PrzEez ile latA musi góraE ta stać  cis   
Nim szczEyt jej na morskAim zniknie dnie H7  
JaEk wiele latA przyjdzie nam jEeszcze trwać  cis   
Aż woElni staniemAy się H7  
JaEk długo tak Abędą głowy Eswe kryć  cis   
UdaEjąc, że nie widzAą nic. H7  

JaEk wiele razyA człowiek wznieść Emusi wzrok  cis   
By nieEba dojArzeć choć strzęp H7  
JaEk wiele usAzu musi mieć Eby usłyszećcis   
ECzłowieczy płacAz i jęk H7  
JaEk wielkie żniwoA jeszcze zebrEać ma śmierć  cis   
ENim każdy z nasA zbudzi się. H7  
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 1 głos
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim