0
0

Ballada o okrzykach Jacek Kaczmarski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja C
    1 ulubiony
StCałem wśród tłumu rzC7ymskiej ulicy
KrzyczFałem też jGakieś słCowa F  C 
Nad nCami cesarz i dC7ostojnicy
W szFatach swych pGurpurCowych F  C 
Szczaytu sięgało to euniesienie,
GdzieniFegdzie lśniła już brGoń!
Gdy nCagle, jakby pFonad tym wrzeniem
CCesarz wzniGósł swoją dłCoń  F  C 


ZagrzmiaEy traąby! BaębnEy i kaotły!
ZalśnFiły czGerwień i złaoto! E  a 
KwaaśnEe nastraoje jaakbEy wymiaotło
ZFakrzyknęlGiśmy z ochaotą!
- aOn tEu jest praawem! aOn tEu jest saiłą!
FOn sprawiedlGiwość wymaierza!
Nao Gi powiaedzcie, jaak mGożna bayło
Nie krzFyczeć mu: "AVE CaAEGZAaR!"  G 

Stałem wśród tłumu w gotyckiej kaplicy
W mroku ktoś perorował
Nad nami biskup i dostojnicy
W szatach swych purpurowych
Szczytu sięgało to uniesienie
Aż łomotała skroń!
W oczy strzeliło ołtarza lśnienie
A biskup podniósł dłoń!

Zagrzmiały groźnie wielkie organy
Zadrżały złote lichtarze!
Wszyscy padliśmy na kolana
A potem padliśmy na twarze!
Ach ta wspaniałość tego kościoła!
Ta wiara, co życie dała!
No i powiedzcie, jak tu nie wołać:
"BOGU NIECH BĘDZIE CHWAŁA!"

Stałem wśród tłumu w centrum stolicy
Twarze wznieśliśmy ku górze
Pierwszy Sekretarz i dostojnicy
Stali w chorągwi purpurze
Szczytu sięgało już uniesienie
Choć potu dławiła woń
Gdy pierwszy sekretarz w pozdrowieniu
Do góry wzniósł swą dłoń!

ZagrzmiaEy raozwieszaone głEośnaiki
Wśród dFomów ze szkłGa i staali  E  a 
A mayśmEy naa to wznosailEi okrzayki!
TrFansparentGami machaali!
Te haasłEa! Flaagi ktaórych niEe zlaiczę
Do dFumy dość dGają powaodów!
Nao Gi powiaedzcie, jaak tGu nie krzayczeć:
"PROGRAM PFARTII PROGRAMEM NARaO-GO-DaU!"

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim