0
0

Jan Kochanowski Jacek Kaczmarski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    41 ulubionych
intro:
e h e h e h e h

Teak nas PAanie obdarzasz, wżedy nam zawsze mAało
Zea nic mAamy - co mamy, wieęcej by się chciAało
A przGecież ni nam żhycia, nDi geniuszu stCarcza
Bay skorzystać z bogGactwa hjeno dDuszy skearbca

Zea to ciAało gnębimy, jeakby wieczne bAyło
Krweią wojAenny trud płaci, peotem zrasza mAiłość
GAż i w końcu niezdhatne dDo snu ni kielCicha
Trzaeszczy, cieknie i tGęchnie, wzdhyma sDię i wzdeycha

NDie zachwycą jGuż nas wtedy szczaodre dary beoże
Baośmy kochać tGo przywykli,h z czego czerpać meożem
APóźno meądrość przychodzi,A czego preagnąć się godzi
GAle praóżno żałować, czCego niDe szło zachGować

PrzeypomAina pergamin ei cielęca skAóra
Żee i drzAewiej wiedziano - eco dziś skrobią piAóra
KrGom grosiwa i jhadła, Di chybkiej obłCapki
Zaawżdy człeka kusGiły te shamDe zageadki

Peo swojAemu się każdy zee Stwórcą pasAował
eA co siAebie nadręczył, einnym krwi popsAował
Gasnym myślom nie hufał, żDycie sobie zbrzCydził
Baał się swojego strGachu i wshtydDu się wsteydził

LDubo jako mGy się cieszył - czaym? - nie miał pojeęcia
aI umierał tGaki mądry, jhak był w czas poczeęcia
ŻAak profeseorom krzywy,A martwych nie słeucha żywy
GNie wyciągaają wnuki z żCycia dziDadów naGuki

Keto cnotAami znudzony, nieeufny nadziAei,
Sweoich krAoków niepewny - deo dworu się klAei
TGam wśród podobnych shobie mDoże się wyszCumieć
A prazy tym w nic nie wiGerzyć, niczhegDo nie eumieć

Preałat kAarci opojów - seam jeszcze czerwAony
eodziej potrzAąsa kluczem deo skarbca KorAony
KGanclerz wspiera sojhusze nDa ościennym żCołdzie
A maędrcy przed głuGpotą łhby schylDają w heołdzie

WiDem - bo byłem sGekretarzem au króla. Do czeasu
Gady wolałem sGię pokłonić hwładzy Czarnoleasu
DwAór ma sweoje zalety:A po komneatach - kobiety
GW radach szlaachta zasiada, jCeno nDie ma z kim gGadać

Keto i bAawić się umiał ei nie bał się mAyśleć
Teemu stAarość niestraszna peod lipowym lAiściem
MGiło dumać wśród brzhęku pszczDół nad bytowCaniem
Cazy się zboża wykłGoszą, ha czy kDuśka steanie?

Cezy w powszAechnej niezgodzie kreaj się znów pogrAąży
Cezy się ksiAęgę ostatnią w dreuku ujrzeć zdAąży
KtGóra gwiazda na nihebie mDoja - ta co spCada
Czy taa nad widnokrGęgiem, cho jutrzDenką włeada?

TDylu bliskich Gi dalekich dziaeń po dniu odcheodzi
aA ja żyję w lGat bogactwieh co mi schyłek słeodzi

Im mniAej cię ceo dzień, miodzie,A tym mi smakeujesz słodziej
GI słońcem ai księżycem
GRozkoszą niaenasyceń
GSzczodrością maoich dni
CDziękDuję cGi
Im mniAej cię ceo dzień, miodzie,A tym mi smakeujesz słodziej
GSzczodrością maoich dni -C dziękDuję cei

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry+ 7 głosów
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim