0
0

Bóg się rodzi Kolędy

Cg się rodC7+zi, moc trauchleje, PanG7 niebiCosów obnażony! d    D7     G 
OCgień krzepnieC7+, blask caiemnieje, ma G7granicCe Nieskończonyd!      D7     G 
WzgadrdzonyG7, okryty cChwałą, śemiertelndy, KrólG7 nad wiekami!C       G0  
d7A Słowo G7Ciałem siCę stało i mieeszkadło międFzy namiG7.       C 

Cż masz, niC7+ebo, nad zaiemiany? BóG7g porzCucił szczęście swdoje,    D7    G 
WszeCdł między luC7+d ukochaany, dzG7ieląc zC nim trudy i znojed.    D7      G 
NidemałoG7 cierpiał, Cniemało, żeeśmy bydli winnG7i sami C       G0  
d7A Słowo G7Ciałem siCę stało i mieeszkadło międFzy namiG7.         C 


W nęCdznej szopC7+ie urodazony, żG7łób Mu zCa kolebkę danod;     D7     G 
cCóż jest, czym byC7+ł otoczaony? ByG7dło, paCsterze i sianod.    D7      G 
 dUbodzyG7, was to Cspotkało witedGo przeG7d bogaczami C       G0  
d7A Słowo G7Ciałem siCę stało i mieeszkadło międFzy namiG7.         C 

PodCnieś rękę, BożC7+e Dzaiecię, błogosG7ław ojCczyznę miłą,       d        D7   G 
w doCbrych radachC7+, w dobryma bycie wspG7ieraj jejC siłę swą siłąd,       D7    G 
dodm nasz iG7 majętnoCść całą ei wszydstkie wioG7ski z miastCami!      G0  
d7A Słowo G7Ciałem siCę stało i mieeszkdało międFzy namiG7.        C 


PotCem i krC7+óle awidziani cisG7Csię między prostotą, d         D7   G 
nioCsąc dary PC7+anu wa dani: mirę, kG7adziCdło i złoto.    d     D7   G 
dstwo to G7razem zCmiezało ze wieśniadczymi ofG7iarami.C       G0  
d7A Słowo G7Ciałem siCę stało i mieeszkadło międFzy namiG7.         C 

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 1 głos
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou

Informacje o Piosence

Jedna z najbardziej popularnych polskich kolęd powstała na zmówienie księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej (1736 - 1816). Oryginalny tytuł utworu brzmi „Pieśń o narodzeniu Pańskim”. Autorem słów był znany poeta Franciszek Karpiński, twórcą muzyki – prawdopodobnie Karol Kurpiński. Pieśń była wykonywana na różne melodie, toteż możliwe jest ludowe pochodzenie obecnej melodii w rytmie poloneza. Fragment ostatniej zwrotki nawiązywał do posiadłości książąt Lubomirskich
anonim