0
0

Bracia patrzcie jeno Kolędy

BraCcia, patG7rzcie jeno, Cjak nieCbo gorejG7e!      C 
ZnaCć, że cośG7 dziwnego Cw BetlejCem sięG7 dzieje.    C 
RzuD7ćmy budy, wartGy, stada; a 
NiDechaj nimD7i Pan BGóg włada, D7a(a)G my(yC) do Betlejem,
CA my do BetlejGem, Cdo BeFtlejG7em.     C 
PaCtrzcie, jakG7 tam gwiazdaC światłemC swoim migaG7,      C 
PCewnie dlG7a uczczeniaC Pana sCwego ścG7iga.    C 
KroD7kiem śmiałym i wesGołym  a 
D D7 G D7G C
Śpieszmy i uderzmy czołem - prze(e)d Pa(a)nem w Betlejem.
C G C CF G7 C
Przed Panem w Betlejem, w Be(e)tlejem.

WszaCkże powG7iedziałeCm, że cudCa ujrzG7ymy:     C 
DzCiecię, BogG7a świata,C w żłobie CzobaczymG7y.    C 
PD7atrzcie, jak biednie oGkryte   a 
D D7 G D7G C
W żłobie Panię znakomite w szo(o)pie przy Betlejem,
W szoCpie przy BetlejGem, Cprzy BetClejeFm.  G7    C 
OCbchodzG7ąc pamiątkęC odwiedCzin pasG7terzy,    C 
KaCżdy czciG7ciel Boga,C co w CChrystusa wieG7rzy,    C 
ND7iech się cieszy i Graduje,a 
D D7 G D7G C
Że Zbawcę swego znajduje w szopie przy Betlejem,
W szoCpie przy BetlejGem, Cprzy BetClejeFm.  G7     C 
Jak prorok powiedział, Panna zrodzi Syna.
Dla ludu całego szczęśliwa nowina.
Nam zaś radość w tej tu chwili,
Gdyśmy Pana zobaczyli
W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem.
Betlejem miasteczko, w Juda sławne będzie.
Pamiętnym się stanie, w tym kraju i wszędzie.
Ucieszmy się więc ziomkowie,
Pana tegoż już uczniowie.
W szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem, przy Betlejem.
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 10 głosów
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim