0
0

Drogi Jezusie mały (Caro Gesu Bambino) Kolędy

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Winnetou
    2 oceny
(G)

DroGgi JezusDie maałGy,
TCy jesteś takDi dobrhy  e 
[H7*]Uciesz dziś serce me, [e*]  
Z nA7ieba choć na chwilę zejdź
By pobawić sięDsus4,  [-]  D7  
Proszę zejdź bawić sGię.

DzieciCątko uukochaaene,
NiFe mam zabawek łaaednych
Ledcz jeśli zjawGisz się to-oC-o [-]  a 
D7Oddam Ci serduszko, bo G7  
Ja chcCę być taki jak Ty-ey-y
SpraFw proszę radość mie-i-i.
Ja chcdę być takGi jak Ty-y-Cy  [-]  a 
Spradw proszę raGdość mi.C 


(G)

CaGro Gesu DbambinGo
TCu che sei tanDto buonoh  e 
F[H7*]ammi questo piacer  [e*]  
LaA7scia una volta il cielo
E vieni a giocaDsus4r  [-]  D7  
A giocare con meG 
Lo saCi, il babbo e povereo
EFd io non ho giocatetoli
Sodno un babiGno buonCo  [-]  a 
CoD7me lo fosti tu G7  
VedraCi, pero, se vienei
NoFi ci divertiremoe 
Adnche senGza baloccChi [-]  a 
Videni, bambin GGesu  C 


*


cis E A H

DroEgi JezusHie maałAy,  H 
TAy jesteś takHi dobrEy  A 
cisUciesz dziś serce me, cis/C     
Z ncis/Hieba choć na chwilę zejdź  cis/B     
By pobawić się,      [D-A-H]     
Proszę zejdź bawić sEię. [-]  Fis   


DzieciHątko uukochaaFisne,
NiEe mam zabawek łaaHdnych
Leciscz jeśli zjawisFisz się to-o-o   [H-Fis-E]       
cisOddam Ci serduEszko, bo   Fis   
Ja chcHę być taki jak Ty-Fisy-y
SpraEw proszę radość miH-i-i.
Ja chcę bcisyć taki jakFis Ty-y-y      [H-Fis-E]       
SpFisraw proszę radośEć mi.  H 


DroEgi JezusHie maałAy,  H 
TAy jesteś takHi dobryE  A 
cisUciesz dziś serce me, cis/C     
cis/H cic/B
Z nieba choć na chwilę zejdź
By pobawić się,      [D-A-H]     
Proszę zejdź bawić sEię.  H  A  E 

DroHgi JezusAie mój.E 
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Fatalny+ 2 głosy
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim