0
0

Hej w dzień narodzenia Kolędy

1:
FHej, w Dzień Narodze-D7nia g Syna Jedy-Cne-Fgo
Ojca Przedwieczne-D7go, g Boga prawdzi-Cwe-Fgo
C7WesoFło śpiewajmy, G7chwałę CBogu dajC7my.
FHej, kolęg da! CKo-C7lę--Fda!

2:
FPanna porodzi-D7ła  g niebieskie Dzie-Ccią-Ftko,
W żłobie położy-D7ła g małe Pacho-Clą-Ftko.
C7PasteFrze śpiewają,  G7Na mul-Ctankach graC7ją.
FHej, kolęg da! CKo-C7lę--Fda!

3:
FSkoro pastuszko-D7wie g o tym usły-Csze-Fli,
Zaraz do Betle-D7jem g czym prędzej bie-Cże-Fli.
C7WitaFją Dzieciątko, G7Małe CPacholątC7ko.
FHej, kolęg da! CKo-C7lę--Fda!

4:
FWięc Klimas porwa-D7wszy g barana jed-Cne-Fgo,
i Stacho czym prę-D7dzej g porwawszy dru-Cgie-Fgo
C7tych byFdlątek parę G7Panu Cna ofiaC7
FHej, kolęg da! CKo-C7lę--Fda!

5:
FKuba niebora-D7czek g nierychło przy-Cbie-Fżał,
śpieszno bardzo by-D7ło, g wszystkiego od-Cbie-Fżał.
C7Panu Fnie miał co G7dać, Ckazali mu śpieC7wać.
FHej, kolęg da! CKo-C7lę--Fda!

6:
FDobył tak wdzięczne-D7go g głosu bara-Cnie-Fgo,
że się Józef sta-D7ry g przestraszył od Cnie-Fgo,
C7już uFciekać myśli, G7ale Cdrudzy przyszC7li.
FHej, kolęg da! CKo-C7lę--Fda!

7:
FMówi mu Staru-D7szek g nie śpiewaj tak Cpię-Fknie,
bo się głosu twe-D7go g Dzieciątko prze-Clęk-Fnie,
C7lepiej FMu zagrajcie, G7Panu Cchwałę dajC7cie.
FHej, kolęg da! CKo-C7lę--Fda!

8:
FI tak wszyscy spo-D7łem g wokoło sta-Cnę-Fli,
Panu maleńkie-D7mu g wesoło krzyk-Cnę-Fli
C7"Witaj Fnam, Dzieciątko, G7Niebie-Cskie PaniątC7ko."
FHej, kolęg da! CKo-C7lę--Fda!

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 18 głosów
anonim