0
0

Jam jest dudka Kolędy

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Redakcja
    14 ulubionych
DJam A7jest DdudGka DJezusa moA7jego,
DA7dę  Dmu Ggrać z Dserca uprzejA7mego.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DZa-A7gram DPa-Gnu Dw kozłowe duA7deczki,
Ddla A7Je-Dzu-Gsa Di dla PanieA7neczki.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DNa A7pi-Dszczał-Gce Di na multaA7neczkach,
Dna A7ban-Ddu-Grze, Dba i na skrzyA7peczkach.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DNa A7fu-Dja-Grze, Dna głośnym cymA7bale,
Dna A7or-Dgan-Gkach, Dna starym reA7gale.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DW sza-A7ła--Dma-Gje Di w klawicymA7bały,
DA7Pa-Dnię-Gciu Dnóżki będą A7drgały.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DNa A7pu-Dzo-Gnie, Dcytrze i na A7wioli,
Dniech A7się DPa-Gnię Dnacieszy do A7woli.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DI A7do Dtu-Gby Dmaryny zaA7mierzę,
Dw trą-A7by, Dw ko-Gtły Dna wiwat uA7derzę.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DTak A7bę-DGgrał, Daże kto uA7słyszy,
Dmu-A7si Dtań-Gczyć, Daże się uA7dyszy.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DJuż A7ci DPa-Gnna Dmile nadsłuA7chuje,
Dsta-A7ry  DJó-Gzef Drześko podskaA7kuje.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DPo-A7bie-Dgnęć Gja Ddo Walkowej A7budy,
Da A7przy-Dnie-GDtamte większe A7dudy!
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DTy, A7Wa-Dla-Gszku, Ddaj no ten dzban A7piwa,
Dniech A7do Dgra-Gnia Dochoty przyA7bywa.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.


DPó-A7ki Dtyl-Gko Dw ciele moim A7siły,
Dpó-A7tyć Dbę-GDgrać, mój Jezu A7miły.
DGraj, dudGka, fisgraj, Dgraj A7Panu, Dgraj.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby+ 2 głosy
anonim