0
0

Mizerna cicha Kolędy

(g Fis0 B0 D7 g c6 c7* c6 c7 D7 g )

Mizegrna, cicha stc7ajenka licgha, peB0łnaD7 niebieskgiej    chwc6ały[c7*];   c6   c7       B  D7  
Ogto leżący,c7 na siagnku śpiący,B0 w proD7mieniach Jezugs     małyc6.   [-]  [c7*]    c6   c7   A  D7  
Ogto leżącyc7, na siagnku śpiący,B0 w proD7mieniach Jezugs    małyc6.   [-]  [c7*]    c6   c7   D7   g 

( g Fis0 B0 D7 g c6-c7* c6 c7 D7 g )

Nadg Nim Anieli w locc7ie stanęlig  i pocB0hylD7enig        c6 kl[c7*]ęcząc6;  c7   B  D7  
z włosyg złotymi, zc7 skrzydły białymgi pod malowaB0ną  D7   g  tęcząc6.   [c7*]    c6   c7    A  D7  
z włosyg złotymi, zc7 skrzydły białymgi pod malowB0anąD7   g    tęczą.  c6   [c7*]    c6   c7   D7   g 

( g Fis0 B0 D7 g c6-c7* c6 c7 D7 g )

Radgość na Ziemi, Panc7 nad wszysgtkimi roztacza blask B0  D7 pogranny;  c6     [c7*]    c6   c7    B  D7  
Przepagść zawarta, upadec7k czartga, zstB0ępuje D7Pan      nadg Pany.   c6   [-]  [c7*]    c6   c7   A  D7  
Przepagść zawarta, upadc7ek czartga, zstęB0puje PD7an     nad gPany.  c6   [-]  [c7*]    c6   c7   D7   g 

( g Fis0 B0 D7 g c6 c7* c6 c7 D7 g )

gI oto mnodzy c7ludzie ubgodzy radB0zi D7oglądaćg        Pc6ana[c7*];   [c6-c7]      B  D7  
Pełgni natchnienia, pc7ełni zbawigenia, upaB0dliD7 na       g  kolanc6a. [c7*]    [c6-c7]      A  D7  
Pełgni natchnienia, pc7ełni zbawiegnia, upadB0li D7na       g    kolac6na.[c7*-c6]       c7   D7   g 

( g Fis0 B0 D7 g c6 c7* c6 c7 D7 g )

Lulgaj Dziecino, luc7laj ptasgzyno, naB0szeD7 umiło  g         wc6ani[c7*]e;  c6   c7   B  D7  
Gdy gsię rozbudzi w tec7j rzeszy ludgzi, ZbawieB0nieD7 nam się   g stanie.   c6   [c7*]    [c6-c7]      A  D7  
Gdyg się rozbudzi w tec7j rzeszy lgudzi, ZbawB0ieniD7e nam sięg   stanic6e. [c7*]    c6   c7   D7   g 

( g Fis0 B0 D7 g c6 c7* c6-c7 D7 g )

Hejg! ludzie prości, Bógc7 z nami gogści, skończB0ony D7czas   niegdoli;    c6   [c7*]    c6   c7   B  D7  
Ogn daje siebie,c7 chwała na niebige, pokB0ój D7wam dobrejg      woli.c6   [-]  [c7*]    c6   c7   A  D7  
Ogn daje siebie,c7 chwała na niebige, pokB0ój D7wam dobrejg      wolic6.  [-]  [c7*]    [c6-c7]      D7   g 

( g Fis0 B0 D7 g c6 c7* c6 c7 D7 g )
Dziękgi ci Panie zac7 cud nag sianie, gB0wiazD7deczka naszag mała;     c6   [c7*]    c6   c7   B  D7  
Ogrszak królewski śpic7ewa Mu pieśngi, nadziejB0a w sD7ercach wsgtała.      c6   [-]  [c7*]    c6   c7    A  D7  
Ogrszak królewski śpic7ewa Mu pieśnig, nadziejB0a w D7sercach wsgtała.*  c6    [-]   [c7*]    c6   c7   D7   g 
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim