0
0

O gwiazdo Betlejemska Kolędy

O gwDiazdo A7BetlejDemskH7a, zeaświeć na nA7iebie mDym.
Tak szDukam CA7ię wśród nDocH7y, teęsknię za śwA7iatłem TwDym.
Zaprhowadź do stajFisenki, lheży tam BGoży SFisyn,
Bóg - CzłAowiek z PA7anny śwDiętH7ej, deany na A7okup wDin.

O niDe masz GA7o już w szDopcH7e, niee masz Go w żłA7óbku tDam?
Więc gdzDie pójdzA7iemy ChrDystH7e? gdzeie się ukrA7yłeś nDam?
Pójdhziemy przFised ołtharze, wznGiecić miłości żFisar,
I hAołd Ci nA7iski DoddH7ać: teo jest nasz wszA7ystek dDar.

Ja nDie wiem; A7o mój PDanH7ie, kteóryś miał w żłA7obie trDon,
Czy dDusza mA7oja biDednH7a meilsza Ci jA7est, niż Don.
Ulhituj się nadFise mną, hbłagać Cię kGornie śmFisiem,
Gdyś stAajnią nA7ie pogDardzH7ił, neie gardź i sA7ercem mDym.

O PDanie sA7toję przed szDopkH7ą, jeest ze mną krA7óli trzDech,
WyglDądasz w sA7ianku słDodH7ko, neisko kłanA7iamy sDię.
Choć przhyszliśmy na kFisońcu, whybacz nam wszGelki grzFisech,
Tyś nAaszą jA7est nadzDiejH7ą, Jeezu kochA7amy CDię!

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
Apriti
Apriti
anonim