0
0

W Dzień Bożego Narodzenia Kolędy

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Redakcja
    21 ulubionych
CW dzień Bożego G7Narodzenia,
CRadość wszel-Fkie-Cgo stworzenia
AniołoA7wie d się raduG7ją,
CJezusoA7wi d wyśpiewuGją, CwyG7śpiewuCją.

CNiesłychana G7to nowina,
CPanna po-Fro-Cdziła Syna,
Syna Jed-A7no-d rodzoneG7go,
CBoga OjA7ca d niebieskieGgo, Cnie-G7bieskieCgo.

CTo Anieli G7oznajmują,
CDo Betle-Fjem Cpokazują,
Gdzie naro-A7dził d się ZbawiG7ciel,
CWszego świa-A7ta d OdkupiGciel, COd-G7kupi-Cciel.

CGdy pasterze G7usłyszeli,
CDo stajen-Fki Cpobieżeli,
DzieciąteczA7ku d się kłaniaG7ją,
CPodarunA7ki d oddawaGją, Cod-G7dawa-Cją.

CChwała Bogu G7niechaj będzie
CW niebie i Fna Cziemi, wszędzie
Z AniołaA7mi d się radujG7my,
CJezusoA7wi d wyśpiewujGmy, Cwy-G7śpiewujCmy

BONUS:

CW dzień Bożego G7Narodzenia,
CRadość wszel-Fkie-Cgo stworzenia
ptaszki do A7szo-d py zaltuG7
CJezusoA7wi d wyśpiewuGją, CwyśG7piewuCją.

CSłowik zaczy-G7na dyszkantem,
Cszczygieł mu Fwtó-Cruje altem;
szpak tenoA7rem d krzyknie czaG7sem,
Ca gołąA7bek d gruchnie baGsem, Cgru-G7chnie Cbasem.

CWróbel ptaszek,G7 nieboraczek
Cuziąbłszy Fśpie-Cwa jak żaczek:
dziw, dziw, dziw, A7dziw, d dziw nad dzi-G7wy
Cnarodził A7się d Bóg prawdziGwy, CBóg G7prawdziCwy.

CA mazurek G7ze swym synem
Ctak świergoFcze Cza kominem:
ach cierp, cierp, A7cierp d miły Pa-G7nie,
Cpóki ten A7mróz d nie usta-Gnie, Cnie G7usta-Cnie.

CI żurawie w G7swoje nosy
CwykrzykuFCpod niebiosy;
czajka w gó-A7d podlatu-G7je,
Cchwałę BoA7gu d wyśpiewuGje, Cwy-G7śpiewu-Cje.

CSroka wlazłszy G7na jodlinę
Codarła Fso-Cbie łysinę
i choć goA7łe d świeci czoG7ło
Cgwarzy jedA7nak d dość wesoGło, Cdość G7weso-Cło.

CKur na grzędzie G7krzyczy wszędzie
Cwstańcie lu-Fdzie, Cbo dzień będzie,
do BetleA7jem d pospieszajG7cie,
CBoga w cie-A7le d powitajGcie, Cpo-G7witajCcie.

CGdy ptactwo Bo-G7ga uczciło,
Cco żywo Fsię Crozproszyło;
ludziom dob-A7ry d przykład daG7li,
Cażeby A7Go d uwielbiaGli, Cu-G7wielbiaCli.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 6 głosów
anonim