0
0

Kamień Sanah

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja G
    99 ulubionych
GJa tyl­ko Dje­stem kae­mie­niem
I Gjako nieD­mow­lę etu,
Ob­Cję­ty mat­ki raG­mie­niem,
Ci­Dche­go uży­wam Gsnu. (*)

GLe­d­wie świt Ddu­cha półe­sen­ny
Mnie z Głona mar­tDwo­ści ezwie
I w Cmo­jej pier­si ka­Gmien­nej
Po­Dczu­ciem ist­nie­nia Gtchnie. (*)

CJed­nak przeG­czu­wam poD­wo­li,
Że Cza­cznie pierś Gmoja Dbić,
I Cma­rzę o Gludz­kiej Ddoli,
Chcę eko­chać, Ccier­pieć, Dżyć!

Przez Cwszyst­kie Gśmier­ci ogDni­wa
Po­sCtę­pu Gcią­gnie się Dnić
Ból Csa­mo­wieG­dzę zdoD­by­wa:
Chcę ecier­pieć, Cko­chać, Dżyć!
Chcę ecier­pieć, Cko­chać, Dżyć!

aWie­rzę, iż ten, co Gkru­szy
Dziś Dmoją po­wło­kę, egrom
OtCwo­rzy dla mo­jej Gdu­szy
Wspa­Dnial­szy cie­le­sny edom.

GJesz­czem zwiąD­za­ny łańe­cu­chem
W Gsze­re­gu Dbez­wied­nych ebrył
Z oCgól­nym na­tu­ry Gdu­chem,
Z ko­Dleb­ką bez­wied­nych Gsił. (*)

CJed­nak przeG­czu­wam poD­wo­li,
Że Cza­cznie pierś Gmoja Dbić,
I Cma­rzę o Gludz­kiej Ddoli,
Chcę eko­chać, Ccier­pieć, Dżyć!

Przez Cwszyst­kie Gśmier­ci ogDni­wa
Po­sCtę­pu Gcią­gnie się Dnić
Ból Csa­mo­wieG­dzę zdoD­by­wa:
Chcę ecier­pieć, Cko­chać, Dżyć!
Chcę ecier­pieć, Cko­chać, Dżyć!

I awi­tam z dresz­czem rozG­ko­szy
DKaż­dy za­da­ny mi egwałt
W nisz­Ccze­niu, co mnie roz­Gpro­szy,
ZgaD­du­jąc przy­szło­ści ekształt.

aTam, gdzie się bo­leść zaG­czy­na,
Bez­Dwied­nej mar­two­ści ekres!
CNad nią bo­ska kra­Gina,
Gdzie Dmi­łość wy­kwi­ta z ełez.

CJed­nak przeG­czu­wam poD­wo­li,
Że Cza­cznie pierś Gmoja Dbić,
I Cma­rzę o Gludz­kiej Ddoli,
Chcę eko­chać, Ccier­pieć, Dżyć!

Przez Cwszyst­kie Gśmier­ci ogDni­wa
Po­sCtę­pu Gcią­gnie się Dnić
Ból Csa­mo­wieG­dzę zdoD­by­wa:
Chcę ecier­pieć, Cko­chać, Dżyć!
Chcę ecier­pieć, Cko­chać, Dżyć!
Chcę ecier­pieć, Cko­chać, Dżyć!Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 17 głosów
Kontrybucje:
Wojtek M
Wojtek M
anonim