Nie odchodź Dj Decibel

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Lu$ka
1. Tu na Ziemi nie mam wiele, a w niebie ani tyle
Ty jeste? wszystkim, wi?c ca?ym moim ?yciem.
To wszystko co na codzie? spotykam,
Ka?dy k?opot dzi?ki Tobie rozwi?zuje si? sam.
Dajesz mi mi?o??, razem wszystko si? uda.
Kocham Ci? male?ka, to ja Twój g?uptas.
Jeste? taka niewinna, niepowtarzalna i ?liczna
Jak promie? s?o?ca, nadajesz Ziemi kszta?t serca
Ca?y jestem Twój, kochanie, jeste? najlepsza,
Tak kocham te Twoje ma?e przekle?stwa.
Jeste? pierwsza i ostatnia, przewy?szasz ka?d? nimf?
Twój g?os porusza mnie delikatnie ka?dym szczytem
Kocham ka?da wiadomo??, któr? mi przy?lesz.
Chc? Ci podarowa? ca?y ?wiat, dobrze, ?e jeste?.

Za to, ?e jeste? ze mn?,
Bo przecie? mo?esz nie chcie?

Ref: Tak bardzo potrzebuj? Ciebie
Tutaj jak najbli?ej
Przy mnie obok, nie ko?o mnie
Bo Inaczej nie prze?yj?
Ty jeste? ?yciem, szcz??ciem i wieczno?ci?
S?owem i oddechem, nigdy nie odchod?...

2. Takich zwyk?ych kolesiów jak ja s? tysi?ce
A taki skarb jak Ty nie powtórzy si? ju? wi?cej
Niewa?ne zreszt?, bo czas si? nie zatrzyma
Mo?e dobiec ko?ca nawet, ja ju? mam swój idea?
I kocham j? i b?d? kocha?
Ty wiesz, moja ma?a, bez Ciebie bym si? podda?
Odda? diab?u ?ycie, bo po co by? wyblak?ym
Teraz widzisz sama, ?e bez Ciebie nie daj? rady
Nie daj? rady, Ty jeste? moj? samotn? wysp?
Na Twoim punkcie, zwariowa?em, oszala?em, mog? przysi?c
Waleczny rycerz? Raczej zakochany wariat
Widzisz te gwiazdy? Jeste? pi?kniejsza ni? ka?da
Na ziemi czujesz bóstwo, karmisz ciep?em t? planet?
Wiem, ?e teraz tylko ?mier? mo?e odci?gn?? mnie od Ciebie
A pó?niej to nie wiem i nie chc? nawet my?le?
Kocham Ci?, dzi?kuj? Bo?e za jej ?ycie.

Ref: Tak bardzo potrzebuj? Ciebie,
Tutaj jak najbli?ej
Przy mnie obok, ko?o mnie,
Bo inaczej nie prze?yj?
Ty jeste? ?yciem, szcz??ciem i wieczno?ci?
S?owem i oddechem, nigdy nie odchod?...Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Lu$ka
Lu$ka
anonim