0
0

Hiszpańskie dziewczyny (Spanish Ladies) Szanty

Żeegnajcie name dziś hCiszpańskie h7dziewczyny
Żegenajcie nam edziś GmarzeniaD ze snów
Ku bCrzegom Dangielskim jeuż ruszaće nam pora,
Lecz ekiedyś nae pewnoH7 wrócimy teu znów.

I smeak waszyech ust, Ghiszpańskie Ddziewczyny,
W noce ciemnąe i złą nGam będzieD się śnił.
LeCniwie popDłyną znówe rejsu geodziny,
WspoCmnienie Cust waszychH7 przysporzey nam sił.

Niedeługo ujerzymy znów Cw dali h7Cap Deadman
I głoewę bareanią sterGczącą wśróDd wzgórz,
I staCtki stojącDe na reedzie przy Pelymouth.
Klaerować kotewicę naH7jwyższy czaes już.

A peotem znóew żagleC na masztach7h rozkwitną,
Kurs eszyper wyeznaczyG do PortlDand i Wight.
I znCów stara Dłajba poteoczy sięe ciężko
Przeze fale w kieerunku nH7a Beachie Fairelie Land.

Zabełysną name bielą sCkał zęby ph7od Dover.
I zneów noc w keubryku, wśGród legenDd i bajd.
PoCwoli i znDojnie tak płeynie nam eżycie
Na ewodach i ew portach SH7outh Forelaend Light.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 200 głosów
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim