0
0

Powroty Szanty

 DBoję się nieba w TwoicAh oczach,      D 
JGeszcze drżysz ze zmęczenia i potu,
Świat chcesz dzielić nAa białe i czarne,
Miły boGję się TwoicAh powrotów...     D 

ref.
GDrżysz jeszcze oczy zamglone,
Zrobisz wszysAtko o co poproszę,
hMuszę wierzyć przecież mnie kochasz,
Krótka chwiGla i wracasz,
Krótka chwiAla i wracasz,
Krótka chwilGa i wracasAz na morze.         D 

Boję się chmur nad Twoim czołem,
Kiedy ręce do krwi otarte,
Dumnie kładziesz przede mną na stole,
Miły boję się Twoich powrotów...

ref.
Drżysz jeszcze oczy zamglone,
Zrobisz wszystko o co poproszę,
Muszę wierzyć przecież mnie kochasz,
Krótka chwila i wracasz,
Krótka chwila i wracasz,
Krótka chwila i wracasz na morze.

Boję się morza w Twoich myślach,
Kiedy jesteś do drogi już gotów,
Leżysz przy mnie oczy otwarte,
Miły boję się Twoich powrotów...

ref.
Drżysz jeszcze oczy zamglone,
Zrobisz wszystko o co poproszę,
Muszę wierzyć przecież mnie kochasz,
Krótka chwila i wracasz,
Krótka chwila i wracasz,
Krótka chwila i wracasz na morze


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie+ 6 głosów
Kontrybucje:
Wavel29
Wavel29
anonim