0
0

Bajka o Głupim Jasiu Jacek Kaczmarski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    32 ulubione
aOjców dEom pożaegnał GłEupi Jaasio
Szdukać Wody Życia rad nierdad
StEopy ścisnął swym niedobrym brEaciom
Ktaórzy sEiłą gao wysłEali w świaat
SchG7edę jego wezmą i zmarnCują
NA7ic powiedzieć nie mógł, choćby chcid
WiH7ęc wyruszył w drogę pogwizdEując
StFarczy mu, że mowę zwierząt znE
StE7arczy mu, że mowę zwierząt zna

dupi Jasiu, Głupi Jasiu
Śmiaał się w lesie szczebiot ptasi
- PrEawda to, że ci rozumu braak! A7  
Wdoda Życia nie istnieje
CA w obczyźnie nam zmarniejesz
H7Ale on przed siebie szedł i tEak
E7Ale on przed siebie szedł i taak

Szaedł za słEonkiem taam, gdzie zEachodzaiło
Pdod stopami chrzęścił złoty żwdir
EAle złoto Jasia nie olśnEiło
Wsłauchał siEę w wieczaorny ptEaków ćwair
- G7Idź - ćwierkały - Jasiu do stolCicy
GdzA7ie umiera Król na łożu z pidór
H7Uzdrów go wywarem z ziarn pszenEicy
FOn ci władzę da i jedną z cEór
E7On ci władzę da i jedną z caór

dupi Jasiu, Głupi Jasiu -
Waabił w lesie szczebiot ptasi
- WszEak bogactwo lepsze jest od biaed! A7  
Nide istnieje Woda Życia
WiCęc przynajmniej miej coś z życia
H7Ale on i tak przed siebie szEedł
E7Ale on i tak przed siebie szaedł

Niae chciał włEadzy Jaasio, bEo był głaupi
dI nie myślał o najsłodszym z cid
BEo by się miłością, władzą Eupił
aA on WEodę Żaycia znEaleźć mia
ZG7awędrował w osypiska dzCikie
GdzA7ie się węże wiły mu u ndóg
H7Uciekłby - kto mądry - przed ich sEykiem
FAle Jasio syk zrozumieć mEógł!
E7Ale Jasio syk zrozumieć maógł!

dupi Jasiu, Głupi Jasiu
Jaeśliś nas się nie przestraszył
EIdź przed siebie ścieżką na sam szczayt  A7  
Ldecz nie zważaj na uroki
NiCe oglądaj się na boki
H7Bo cię wtedy nie ocali nEikt
E7Bo cię wtedy nie ocali naikt

Pniae się w gEórę ściaeżką kEamienaistą
Wśrdód upiorów, widm, bezgłowych cid
EAle nie przeraża go to wszEystko
Bao nie tEakie baajki z dEomu zna
G7Widzi już na szczycie jak ze źrCódła
WA7oda Życia tryska srebrną mgłdą
H7A przy źródle jeden z braci mrEuga:
PFopatrz Jasiu w dół, tam jest twój dEom
E7Popatrz Jasiu w dół, tam jest twój daom

dupi Jasiu, Głupi Jasiu,
Caoś na złudę się połasił
REaz spojrzałeś w dół, jedyny raaz  A7  
Nda nic trudy, droga krwawa
ZnCiknął dom i brata zjawa
H7I zmieniłeś się pod szczytem w głEaz
E7I zmieniłeś się pod szczytem w głaaz

Wraaca tEeraz Głaupi JEaś z kamiaenia
Pdełznie drogą rok po roku - cdal
LEecz przeminą całe pokolEenia
Naim pokEonać zdaoła złEotą daal
G7A gdy dotrze już do domu kCamień
DziA7eciom ktoś opowie o nim bdaśń
H7I pojawi się przy starej brEamie
FOżywiony baśnią Głupi JE
E7Ożywiony baśnią Głupi Ja

dupi Jasiu, Głupi Jasiu
Raozumiałeś mowę ptasią
EAle więcej już rozumiesz dzaiś:  A7  
W bdaśniach śpią prawdziwe dzieje
WCoda Życia nie istnieje
H7Ale zawsze warto po nią Eiść
W bdaśniach śpią prawdziwe dzieje
WCoda Życia nie istnieje
H7Ale zawsze wE7arto po nią aiść

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 10 głosów
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef