0
0

Obława III Jacek Kaczmarski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    43 ulubione
1. Obławy jauż przeżyłem dwiF0e, dziękuję – daosyć!
Zjeżona siaerść, zbłąkany wzrok, zmętniała mF0yśl.
Wciąż czuję F0obce wonie, obce słyszę głF0osy
i innym wF0ilkom nie dowierzam nie od dzaiś.
Lecz jakże traudno jest polF0ować samotnaikom!
Z łownego zwiaerza oczyszczono cały lF0as,
poczułem łF0up – do ziemi głodny pysk przytF0ykam,
wtem straszny bF0ól i stokroć odeń gorszy trzaask!


Ref.: Strzeżcie się wailki! Strzeżcie się przynaęty!
Strzeżcie się wailki! Strzeżcie ludzkiej łaaski!
ZastFawił na was wróg zawziętEy potrzaaski!


2. Już moja praawa łapa tkwF0i w żelaznych szczaękach
i jej nie wayrwę, choćbym wszystkich użył sF0ił,
a królik w pF0ętli, moja zguba i przynF0ęta,
czerwone F0oczy przerażone we mnie wbaił!
Ale i jaemu śmierć pisF0ana - on nie wainien.
Ten, co zastaawił wnyki, F0to dopiero wraóg.
To z jego mF0arnie zginę rąk, jak zwierzę gF0inie,
dostanę pF0ałką w łeb nim warknąć będę maógł!


Ref.: Strzeżcie się wailki! Strzeżcie się przynaęty!
Strzeżcie się wailki! Strzeżcie ludzkiej łaaski!
ZastFawił na was wróg zawziętEy potrzaaski!


3. Żałosny kaoniec - śmierć haniF0ebna - nie dla wailka.
Niech królik mdlaeje w pętli, czeka na swój lF0os.
Moja pieśń żF0ycia jeszcze dla mnie nie zamF0ilkła,
niejedna przF0estrzeń jeszcze mój usłyszy głaos!
Na własnej łaapie szczęk zacF0iskam straszny auchwyt.
Ona nie maoja już! W niewF0oli musi zgnaić.
Już pęka kF0ość i własnej krwi mam pełne żF0uchwy,
jednym szarpniF0ęciem się uwalniam, żeby żayć!


Ref.: Strzeżcie się wailki! Strzeżcie się przynaęty!
Strzeżcie się wailki! Strzeżcie ludzkiej łaaski!
ZastFawił na was wróg zawziętEy potrzaaski!


4. Słuchajcie głaosu TrójłapF0ego, choć z dalaeka.
Krew szybko wsiaąka w ziemię, strach zabija czF0as.
Słuchajcie brF0acia! Wyje do was wilk - kalF0eka.
Trzeba odrzF0ucić to, co w nas zniewala naas!
I po dziś dziaeń naganiacz, strzF0elec, czy kłusaownik
przyzwyczajaony do czytF0ania tropów, maap,
przez zęby mF0ówi - "Oto jest wilk wF0olny",
kiedy na śniF0egu ujrzy ślEady trojga łaap!


Ref.: Strzeżcie się wailki! Strzeżcie się przynaęty!
Strzeżcie się wailki! Strzeżcie ludzkiej łaaski!
ZastFawił na was wróg zawziętEy potrzaaski!

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 6 głosów
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
Apriti
Apriti
anonim