0
0

Antylitania na czasy przejściowe Trio Gintrowski Kaczmarski Łapiński

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany
    15 ulubionych
Z tej meąki nie bCędziDe chleeba  C  D 
Z tych preac nie bCędziDe korzGyści
Z tych świhątyń nie widać niaeba
Z tych snGów już się nDic nie zeiści  C  D 

Z tych ziearen nie bCędziDe meąki   C  D 
Nie beędzie ciCała z tDych słGów
Z tych mhodlitw nie będzie świaątyń
Z tych czGasów nie bDędzie sneów   C  D 

Nie bgędzie Diswina z tFej wgody  Dis    F 
Z tych pigeśni nie Disbędzie drBóg wzwD
Z tych dgusz nie bDędzie narAodu
Każdy sham poniGesie swAój krzE

Nie bgędzie kieDislicha nFa krgew   Dis    F 
Nie bgędzie Diswody dBo rDąk
Nie bgędzie Dech na ten zAew
Z tej mhęki nie bGędziAe ksiHąg

/ To eantylitCaniDa chweili  C  D 
Przejścieowej, lCecz niDe - bezkGarnej
Bhyli już tacy, co śnaili
Chleb, KsiGęgę i KrzDyż - na mearne /x2

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 6 głosów
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim